středa 30. března 2011

Marné snahy

Nadváha vystavuje člověka riziku různých zdravotních obtíží jako například srdeční onemocnění a diabetes. Poruchy erekce dělíme na organické (vaskulogenní, neurogenní, endokrinní, diabetické, anatomické) a psychogenní. Mnozí muži mívají občas problémy s erekcí, to však neznamená, že by se u nich erektilní dysfunkce měla stát chronickým problémem. Vysoce účinnou a bezpečnou metodou první volby je pro většinu pacientů perorální farmakoterapie. Není to tedy problém nikterak vzácný. Jedná se tedy o neinvazivní a nebolestivé vyšetření. Podle některých průzkumů přiznává v České republice poruchu erekce každý druhý muž starší 40 let. V případě opakovaných selhání dojde k narušení psychiky muže, který se pak mylně domnívá, že má problémy s erekcí ze zdravotních důvodů. Nejčastější příčinou bývá porucha krevního zásobení aterosklerózou přívodných artérií. Nadváha vystavuje člověka riziku různých zdravotních obtíží jako například srdeční onemocnění a diabetes.
Jejím cílem je určení typu erektilní dysfunkce. Příčinou erektilní dysfunkce může být i stres a úzkost. Při léčbě se uplatňují různé druhy psychoterapií (racionální, dynamická, párová, hypnoterapie, autogenní trénink ke zvýšení sebevědomí muže a další). Další vyšetřovací metody, jako jsou rentgenová vyšetření s aplikací kontrastní látky do žíly nebo přímo do topořivých těles, se provádí zcela výjimečně. Podobně, jen u specifických případů, se provádí vyšetření pomocí magnetické rezonance a s pomocí dalších složitějších metod. Ve většině případů je účinná farmakoterapie inhibitory fosfodiesterázy 5. typu. Pokud však přitom bez problémů dosáhne sám erekce při masturbaci nebo mívá tzv. ranní erekci, je problém pouze psychického rázu.

Erektilní dysfunkce

Jedná se o normální změny, které mají souvislost se stárnutím, a které by se tedy neměly zaměňovat za erektilní dysfunkci. Přestože stres v malém množství může být motivující, v dlouhodobějším horizontu může u mužů naopak zvyšovat pravděpodobnost poruchy erekce. Vysoce účinnou a bezpečnou metodou první volby je pro většinu pacientů perorální farmakoterapie. Je faktem, že do 40 let věku má 90 procent mužů alespoň jeden zážitek, kdy erekce nebylo možné dosáhnout či kdy nebyla natolik pevná, aby bylo možné uskutečnit styk. Základem diagnostiky je ultrazvukové vyšetření doplněné měřením cévních průtoků. Na vině mohou být léky, které užíváte, stres nebo špatná životospráva. Inhibitory fosfodiesterázy 5. typu léčí poruchy erekce v naprosté většině případů. Pozorují, že jejich pohlavní úd při ní již není tak tuhý, jako býval, a že k vyvrcholení dochází později. Pokud ano, je třeba dále vyšetřit a léčit základní chorobu. Impotence může vzniknout i z psychických důvodů - například problémy v práci, nebo špatná situace ve vztahu/manželství.
Cílem diagnostiky je tedy přesně určit příčinu zhoršení nebo ztráty erekce, a tímto směrem zaměřit léčbu. Erekce je komplexní neurovaskulární jev pod částečnou hormonální kontrolou. Léčbu erektilní dysfunkce odložit až po úspěšné léčbě interní nemoci. Základem diagnostiky je ultrazvukové vyšetření doplněné měřením cévních průtoků. Odhady uvádějí, že některým z jejích stupňů trpí až polovina všech mužů po překročení čtyřicátého roku věku.

Reklama LUMAL - www.lumal.cz

Vaše reklama zde!

Žádné komentáře:

Okomentovat