středa 16. března 2011

Projekt odpadů je někde skryt

Zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Prodej a pronájem sběrových nádob. Součástí tohoto projektu je rovněž provozování a obsluha sběrných míst na separovaný odpad. Pomoc při získávání dotací na výstavbu sběrných středisek odpadů, kompostáren a na vybavení obce nádobami na bioodpad. Praha je tímto projektem rozdělena do několika svozových oblastí, ve kterých domovní odpad likviduje jedna pověřená společnost. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

Praha je tímto projektem rozdělena do několika svozových oblastí, ve kterých domovní odpad likviduje jedna pověřená společnost. Sběr, svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou odpovědné za správní delikt a fyzické osoby za přestupek. Zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Dalším důležitým pojmem je pojem původce odpadů. Odvoz a odstranění objemného odpadu.

Žádné komentáře:

Okomentovat